Thông tin liên lạc :

CÔNG TY TNHH THANH UYÊN

Địa chỉ : Thôn K’ Long, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633.554757 – 02633.664757
Fax : 02633.835065
Email : trathanhuyen2007@yahoo.com
MST : 5800526658