Thông tin liên lạc :

CÔNG TY TNHH THANH UYÊN

Địa chỉ : Lô C19, khu quy hoạch An Sơn, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại : 02633.554757 – 02633.664757
Fax : 02633.835065
Email : trathanhuyen2007@yahoo.com
MST : 5800526658.
Thailand: http://www.kik779-shop.com