Địa chỉ: Thôn K’ Long – xã Hiệp An – huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 02633 55 47 57

Email: trathanhuyen2007@yahoo.com

Website:www.thanhuyen.com.vn